แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

กระบวยตัก/ตะหลิวผัด/ทัพพีตัก

ตะหลิวด้ามดำ-กลาง (M) หัวม้าลาย

กระบวยตัก/ตะหลิวผัด/ทัพพีตัก

ตะหลิวด้ามดำ-ใหญ่ หัวม้าลาย

กระบวยตัก/ตะหลิวผัด/ทัพพีตัก

ตะหลิวด้ามดำ-เล็ก หัวม้าลาย