แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

กระบวยตัก/ตะหลิวผัด/ทัพพีตัก

ตะหลิวด้ามดำเจาะ 5 นิ้ว เรือหงส์

กระบวยตัก/ตะหลิวผัด/ทัพพีตัก

ตะหลิวด้ามดำเจาะ 4 “เรือหงส์

กระบวยตัก/ตะหลิวผัด/ทัพพีตัก

ตะหลิวใหญ่ด้ามไม้-ใหญ่ หัวม้าลาย