กระทะทองเหลืองสองหู เบอร์ 16 (35 ซม)

กระทะทองเหลืองสองหู เบอร์ 16 – 35 ซม

    •  

.