กระทะทองเหลืองสองหู เบอร์ 18 (40 ซม)

กระทะทองเหลืองสองหู เบอร์ 18 – 40 ซม

    •  

.