กระทะทองเหลืองสองหู เบอร์15 (32 ซม)

กระทะทองเหลืองสองหู เบอร์15 – 32 ซม

    •  

.