กระทะอลูมิเนียมด้ามดำ กระทะเล็ก ขนาด 8 นิ้ว 

กระทะอลูมิเนียมด้ามดำ กระทะเล็ก ขนาด 8 นิ้ว

    •  

.