กระบอกปัสสาวะพลาสติกชาย กระบอกฉี่พลาสติก ขนาด 800 ml.

    • กระบอกปัสสาวะพลาสติกชาย กระบอกฉี่พลาสติก ขนาด 800 ml.