กระโถนฉี่ พลาสติก พร้อมฝาปิด 9 นิ้ว คละสี

    • กระโถนฉี่ พลาสติก พร้อมฝาปิด 9 นิ้ว