กระโถนเคลือบ กระโถนบ้วนน้ำหมาก ขนาด 16 ซม.

    • กระโถนเคลือบ กระโถนบ้วนน้ำหมาก ขนาด 16 ซม.