กะละมังอลูมิเนียม กะละมังล้างผัก กะละมังรู ขนาด 32ซม

    • กะละมังอลูมิเนียม กะละมังล้างผัก กะละมังรู ขนาด 32 ซม