ขวดพริกไทย ขวดแก้วใส่พริกไทย ฝาสแตนเลส ขนาด 130 ml.

    • ขวดพริกไทย ขวดแก้วใส่พริกไทย ฝาสแตนเลส ขนาด 130 ml.