จานเหลี่ยม จานเมลามีน จานใส่อาหาร ขนาด 10 นิ้ว

จานเหลี่ยม จานเมลามีน จานใส่อาหาร ขนาด 10 นิ้ว