ชามลายหินอ่อนขอบทอง ชามเซรามิค ขนาด 20.5*4.5

    • ชามลายหินอ่อนขอบทอง ชามเซรามิค ขนาด 20.5*4.5