ชามลายหินอ่อนขอบทอง ชามเซรามิค ขนาด 25.5*5

    • ชามลายหินอ่อนขอบทอง ชามเซรามิค ขนาด 25.5*5