ชามสแตนเลส 20 ซม. ชามก๋วยเตี๋ยว ตราหัวม้าลาย

ชามสแตนเลส 20 ซม. ชามก๋วยเตี๋ยว ตราหัวม้าลาย