ชามแกง ชามโคม ถ้วยทรงโคม ชามเมลามีน ขนาด 8.5 นิ้ว 

    • ชามแกง ชามโคม ถ้วยทรงโคม ชามเมลามีน ขนาด 8.5 นิ้ว