ชุดถ้วยกาแฟพร้อมจานรองแก้วเมลามีนลายสี่เหลี่ยม สีครีมขาว จานรองแก้วขนาด 6 นิ้ว แก้วกาแฟมีหูขนาด 3 นิ้ว(แพ็ค 6 ชุด)

    •  ชุดถ้วยกาแฟพร้อมจานรองแก้วเมลามีนลายสี่เหลี่ยม สีครีมขาว
      จานรองแก้วขนาด 6 นิ้ว 6*6 นิ้ว
      แก้วกาแฟมีหูขนาด 3 นิ้ว 3*3*2 นิ้ว (แพ็ค 6 ชุด)