ตะกร้อลวกเส้นสแตนเลส ที่ลวกก๋วยเตี๋ยว กระชอนลวกสแตนเลส 13 ซม. ด้ามสั้น ด้ามไม้ ตราไก่ฟ้า

ตะกร้อลวกเส้นสแตนเลส ที่ลวกก๋วยเตี๋ยว กระชอนลวกสแตนเลส 13 ซม. ด้ามสั้น ด้ามไม้ ตราไก่ฟ้า