ถังแช่ไวน์ 20 ซม. สแตนเลส 20 (ความจุ 3 ลิตร)

        • ถังแช่ไวน์ 20 ซม. สแตนเลส 20 (ความจุ 3 ลิตร)