ถาดหลุม 30-35 ซม. ตราหัวม้าลาย (ไม่มีฝา)

ถาดหลุม 30-35 ซม. ตราหัวม้าลาย (ไม่มีฝา)