ถาดอาหารสแตนเลส ทรงลึก ขนาด 31*45*7 ซม.

ถาดอาหารสแตนเลส ทรงลึก ขนาด 31*45*7 ซม.