ถาดอาหารสแตนเลส ทรงลึก ขนาด 35*45*8 ซม.

ถาดอาหารสแตนเลส ทรงลึก ขนาด 35*45*8 ซม.