ถาดอาหารสแตนเลส ทรงลึก ขนาด 28*43*7 ซม.

ถาดอาหารสแตนเลส ทรงลึก ขนาด 28*43*7 ซม.