ถาดอุ่นอาหารมีฝาปิด ถาดอาหารบุฟเฟ่ ฝาแก้ว ขนาด 40*30 ซม

    •  ถาดอุ่นอาหารมีฝาปิด ถาดอาหารบุฟเฟ่ ฝาแก้ว ขนาด 40*30 ซม