ถาดเหลี่ยมมีหูจับ ถาดเสริฟ ถาดอาหาร “ลายอแมนด้า” 15 นิ้ว

ถาดเหลี่ยมมีหูจับ ถาดเสริฟ ถาดอาหาร “ลายอแมนด้า” 15 นิ้ว