ถาดเหลี่ยมหูจับ ถาดเสริฟอาหาร ถาดใส่ของ ขนาด 25*33*2ซม

    • ถาดเหลี่ยมหูจับ ถาดเสริฟอาหาร ถาดใส่ของ ขนาด 25*33*2ซม