ถ้วยชามลายหินอ่อนขอบทอง ถ้วยเซรามิค ขนาด 11.5*6 cm.

    • ถ้วยชามลายหินอ่อนขอบทอง ถ้วยเซรามิค ขนาด 11.5*6 cm.