ถ้วยชามลายหินอ่อนขอบทอง ถ้วยเซรามิค ขนาด 15*7.5 cm.

    • ถ้วยชามลายหินอ่อนขอบทอง ถ้วยเซรามิค ขนาด 15*7.5 cm.