ถ้วยชามลายหินอ่อนขอบทอง ถ้วยเซรามิค ขนาด 20.5*8 cm.

    • ถ้วยชามลายหินอ่อนขอบทอง ถ้วยเซรามิค ขนาด 20.5*8 cm.