ถ้วยชามลายหินอ่อนขอบทอง ถ้วยเซรามิค ขนาด 10*2 cm.

    • ถ้วยชามลายหินอ่อนขอบทอง ถ้วยเซรามิค ขนาด 10*2 cm.