ที่ตักไอศครีม ที่ตักไอติม สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม.

ที่ตักไอศครีม ที่ตักไอติม สแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม.

    •