หม้อแขก ตราจระเข้ อลูมิเนียมแท้  เบอร์ 18-30 ซม. SET 9 ใบ 

        • หม้อแขก ตราจระเข้ อลูมิเนียมแท้  เบอร์ 14-30 ซม. SET 9 ใบ