หม้อแขก อลูมิเนียม ตราพระอาทิตย์   เบอร์ 18,22 และ 26 ซม. SET 3 ใบ 

        • หม้อแขก อลูมิเนียม ตราพระอาทิตย์   เบอร์ 18,22 และ 26 ซม. SET 3 ใบ