หลอดยาดมเปล่าห้อยได้ หลอดยาดมเปล่าพวงกุญแจ หลอดยาดม 1 ด้านมีพวงกุญแจ