หลอดยาดม 2 หัว บรรจุยาดมลูกกลิ้งและยาดมสำหรับสูดดม (หลอดเปล่า)