อ่างอาหาร 45 ซม. หัวม้าลาย

อ่างอาหาร 35 ซม. ตราหัวม้าลาย

    •