เข่งติ่มซำสแตนเลส ถาดนึ่งติ่มซำ ถาดนึ่งซาลาเปา  เข่งติ่ซาลาเปาสแตนเลส  ขนาด 20 ซม. ลึก 2 นิ้ว

        • เข่งติ่มซำสแตนเลส ถาดนึ่งติ่มซำ ถาดนึ่งซาลาเปา  เข่งติ่ซาลาเปาสแตนเลส  ขนาด 20 ซม. ลึก 2 นิ้ว