เตาปิ้งสะเต๊ะ / เตาปลา 6 เส้น 20 นิ้ว และ 24 นิ้ว

เตาปิ้งสะเต๊ะ / เตาปลา 6 เส้น 20 นิ้ว และ 24 นิ้ว

    •  

.