แก้วน้ำสองสี ด้านนอกเป็นสีฟ้า ส่วนด้านในเป็นสีขาวนะคะ 1โหล 12ใบ

    • แก้วน้ำสองสี ด้านนอกเป็นสีฟ้า ส่วนด้านในเป็นสีขาวนะคะ 1โหล 12ใบ