โถข้าวลายไทย 20 ซม.

โถข้าวลายไทย 20 ซม.

    •  

.