ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาด บ้าน ดอกหญ้าเกรดA ใช้พลาสติกยึด เย็บแน่น ไม่ขึ้นรา (พร้อมส่งจากไทย) 

ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาด บ้าน ดอกหญ้าเกรดA ใช้พลาสติกยึด เย็บแน่น ไม่ขึ้นรา (พร้อมส่งจากไทย)